Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Wyróżnione dyplomy

Płeć (nie) zobowiązuje – projektowanie elementów autorskiej edukacyjnej kampanii społecznej

Autor

Martyna Olszewska

Data obrony

24.05.2023

Promotor

dr Marcin Wysocki

Specjalizacja

Grafika

  • Grafika

dodano: 15 lutego 2024

Płeć (nie) zobowiązuje – projektowanie elementów autorskiej edukacyjnej kampanii społecznej.

Autor – Martyna Olszewska

 

1. Cel i podstawowe założenia

 

Celem pracy było stworzenie elementów kampanii społecznej Płeć (nie) zobowiązuje mającej zwiększać społeczną świadomość na temat szkodliwych stereotypów i oczekiwań wynikających z kulturowych ról płciowych. Materiały kampanii zaprojektowane zostaną tak,by oddziaływały emocjonalnie na odbiorcę oraz jednocześnie dostarczały informacji popartych współczesną wiedzą naukową w ramach uzasadnienia przekazu. Wybory projektowe mają być podejmowane stosownie do określonej grupy docelowej i tematu.

 

2. Realizacja projektu.

 

Pierwszym etapem pracy nad projektem było zdobywanie wiedzy na temat zagadnienia płci biologicznej i płci społeczno-kulturowej. Następnie zgromadzono informacje dotyczące tworzenia kampanii społecznych, kształtowania przekazu merytorycznego i wizualnego oraz graficznego przedstawiania danych. Przeprowadzona została również analiza przykładowych istniejących rozwiązań projektowych w zakresie marketingu społecznego oraz infografik.

 

Na podstawie pozyskanej wiedzy sformułowane zostały wstępne założenia projektowe. Określono grupę docelową: młode (15-25 lat) osoby obojga płci, które odczuwają negatywne konsekwencje ról płciowych oraz osoby osobowościowo otwarte na nowe perspektywy oraz doświadczenia. Głównym środkiem przekazu są media społecznościowe, konkretnie platformy Instagram i Facebook ze względu na demografię użytkowników oraz możliwość udostępniania statycznych treści wizualnych. Oprócz tego brane pod uwagę jest wykorzystanie reklamy zewnętrznej – banerów typu citylight.

 

Wybranych zostało dziesięć zagadnień, których miały dotyczyć materiały kampanii. Do każdego z nich opracowano hasło w formie pytania. Nośnikiem przekazu są m.in. grafiki które oprócz haseł przedstawiają postacie w sytuacjach kontrastujących z treścią pytań. ostateczne grafiki są wynikiem długich poszukiwań właściwych środków graficznych. zaprojektowany został również system identyfikacji wizualnej kampanii, zgodnie z którym tworzono wszystkie materiały graficzne. Przeprowadzono ankietę sprawdzającą odbiór głównych grafik, aby upewnić się, czy są odpowiednio interpretowane, i wprowadzono potrzebne zmiany.

 

Na proces projektowania serii infografik w dużym stopniu wpłynął określony uprzednio kanał marketingowy – infografiki musiały być stworzone tak, by były czytelnej wygodne w odbiorze na urządzeniach mobilnych oraz dodatkowo zachęcały do interakcji mediach społecznościowych poprzez call-to-action. Poza tym zadbano o zrozumiałości zwięzłość treści tekstowych.

3. Produkt końcowy – projekt systemu komunikacji wizualnej.

 

W ramach pracy powstało dziesięć głównych grafik związanych z uprzednio określonymi dziesięcioma zagadnieniami oraz pięć serii infografik, które mogą zostać udostępnione w mediach społecznościowych. Dopilnowano, by materiały graficzne tworzyły wizualnie spójną całość.

Nadchodzące wydarzenia
Skip to content