Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Wyróżnione dyplomy

Śląskie obrzędy ludowe – fotoreportaż jako dokumentacja zachowań społeczno-kulturowych

Autor: Iwona Rupik

Iwona Rupik

Data:

07.05.2024

Promotor:

dr hab. Tomasz Jędrzejko

Specjalizacja:

Grafika

  • Grafika

dodano: 27 czerwca 2024

Autor – Iwona Rupik

1. Cel i podstawowe założenia

 

Celem mojej pracy było stworzenie reportażu fotograficznego obrzędów w województwie śląskim, który może w doskonały sposób oddać specyfikę, jak również bogactwo kultury obrzędowej tego regionu. Fotoreportaż jest niezastąpionym narzędziem do zachowania dziedzictwa kulturowego. Śląsk, będący obszarem o głęboko zakorzenionej historii i kulturze, kryje w sobie niezwykłe bogactwo tradycji i obrzędów ludowych. Te przekazywane z pokolenia na pokolenie obrzędy nie tylko stanowią integralną część dziedzictwa kulturowego, ale także odzwierciedlają tożsamość regionu i siłę społeczności. W moim fotoreportażu starałam się uchwycić tę silną więź społeczności, która wzmacnia się poprzez celebrowanie obrzędów. Fotoreportaż jako narzędzie dokumentujące kulturę ma na celu zarejestrowanie w kadrze historii, tradycji oraz emocji, które są nierozłącznie związane z obrzędami, które kształtują tożsamość kulturową regionu.

 

2. Realizacja projektu

 

Śląsk to obszar o bogatym dziedzictwie kulturowym, której obrzędowość jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Fotoreportaż może być doskonałym środkiem do dokumentowania i uwieczniania celebracji wydarzeń, które mogą zanikać w wyniku zmian społecznych i kulturowych.
Głównym celem pracy była dokumentacja fotograficzna wybranych obrzędów na śląsku, która przedstawi charakter obrzędów w tym regionie, jak i emocje, wspólnotę uczestników wydarzenia.
Realizacja projektu rozpoczęła się od wyboru fotografowanych obrzędów, której proces był przemyślany i opierał się na głębokim znaczeniu tradycji regionu.
Po wyborze konkretnych obrzędów rozpoczęto przygotowania do ich fotografowania, co obejmowało ustalenie terminów, lokalizacji oraz nawiązanie kontaktu z organizatorami.
Po przeprowadzeniu fotoreportaży każdego z obrzędów materiały zostały poddane obróbce końcowej w programie Adobe Photoshop. Etap ten umożliwił udoskonalenie i poprawę ostatecznych efektów, by jak najlepiej móc ukazać atmosferę wydarzeń.

 

3. Produkt końcowy

 

Jako formę przekazu realizacji pracy praktycznej zostało wybrane stworzenie albumu fotograficznego, w którym oprócz fotografii znalazły się także opisy każdego z obrzędów. Dzięki albumowi fotograficznemu udało się stworzyć spójną narrację wizualną, prezentującą kluczowe momenty danego obrzędu, jego uczestników oraz ich emocje. Album zachęca widza do eksploracji znaczeń i umożliwia głębsze zrozumienie społecznego kontekstu danej uroczystości. Album stanowi stałą formę dokumentacji, która może być przekazywana przez wiele pokoleń, dzięki czemu wartość i znaczenie obrzędów na śląsku może być zachowana na lata.
Format zastosowany w projekcie albumy ma wymiary 20 cm x 20 cm, co zapewnia korzystny rozmiar, który zarazem jest praktyczny i wizualnie estetyczny, zapewnia on wygodę dla odbiorcy podczas przeglądania albumu.
Układ albumu fotograficznego cechuje się przejrzystymi rozwiązaniami. Składa się z fotografii dokumentujących obrzędy na Śląsku, uzupełnionych stronami zawierającymi krótkie teksty. Każdy rozdział poświęcony jest innemu obrzędowi, co pozwala na przejrzyste zaprezentowanie bogactwa kultury regionu. Zdjęcia zawarte w albumie wyróżniają się charakterystyczną kolorystyką, która oddaje atmosferę śląskich obrzędów. Produktem finalnym jest album fotograficzny, którego rozkładówki oraz mockupy zostały przedstawione poniżej.

 

4. Informacje o możliwości wykorzystania / wykorzystaniu pracy

 

Przygotowany album może być wykorzystany jako materiał reklamowy Śląska, która prezentować będzie bogactwo kultury i tradycji regionu, album może przyciągnąć uwagę potencjalnych turystów, mieszkańców oraz osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym. Album może być wykorzystany jako materiał dydaktyczny do nauki o kulturze i tradycjach Śląska w szkołach, uniwersytetach czy ośrodkach kulturalnych. Może służyć jako narzędzie do pogłębienia wiedzy na temat obrzędów ludowych i ich znaczenia dla społeczności.

Nadchodzące wydarzenia
Skip to content