Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Newsy

Technologie IT XXI wieku – zaproszenie

 • Konferencja

dodano: 1 maja 2015

Serdecznie zapraszamy studentów kierunków informatycznych, inżynierskich, biznesowych, prawniczych i pokrewnych, a także osoby zainteresowane nowoczesnymi technologiami do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Technologie IT XXI wieku – bezpieczeństwo systemów informatycznych” która odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29 (Aula WSTI, niski parter).

 

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii oraz powiązań informatyki z dyscyplinami pokrewnymi, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy studentami uczelni z całej Polski i integracja środowiska studenckiego.

 

Patronat naukowy nad Konferencją objął prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja.

 

Nadzór naukowy nad konferencją objął Rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach dr Marian Pawełczyk.

 

GENDA KONFERENCJI:

 

 1. godz. 09:45 – 10:00
  Rejestracja uczestników.
 2. godz. 10:00 – 10:10
  Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości – Kanclerz WSTI Marek Maryniak.
 3. godz. 10:15 – 15:30
  Prelekcje i panel dyskusyjny – prowadzenie panelu – Rektor WSTI dr Marian Pawełczyk.

  Uwaga: Łączny czas przeznaczony na wystąpienie jednego prelegenta to 15 minut. Obejmuje on 10 – 12 minut trwania prelekcji, a następnie 3 – 5 minut dyskusji nad tematyką prelekcji. Szczegółowy plan wystąpień prelegentów wraz z tytułami referatów wygłaszanych podczas Konferencji zostanie opublikowany najpóźniej dnia 20 maja 2015 r.

 4. godz. 14:40 – 14:50
  Podsumowanie i ocena wystąpień oraz wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów – przewodniczący Jury prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja.
 5. godz. 14:50 – 15:00
  Zakończenie konferencji

 

UCZESTNICTWO:

W Konferencji uczestniczyć można w charakterze:

 1. prelegenta (uczestnik aktywny)
 2. słuchacza (uczestnik bierny)

Ze względu na ograniczony czas Konferencji, przewidziano udział maksymalnie 9 prelegentów.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Auli, przewidziano udział maksymalnie 160 słuchaczy.
Udział prelegentów i słuchaczy jest dobrowolny.

Wstęp wolny.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA AKTYWNEGO (DLA PRELEGENTÓW):

Warunkiem aktywnego uczestnictwa w Konferencji jest nadesłanie na adres: konferencja.IT@wsti.pl do dnia 15 maja 2015 r. pełnego zgłoszenia, zawierającego:

 1. imię i nazwisko prelegenta oraz numer telefonu kontaktowego,
 2. nazwę uczelni macierzystej, wydziału i kierunku studiów,
 3. załączony referat, abstrakt oraz prezentację multimedialną, wraz z notą o autorstwie przesyłanych materiałów.

Materiały zgłaszane do prelekcji podczas Konferencji należy przygotować zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • Referat: objętość nie może przekroczyć 10 000 znaków ze spacjami, krój Times New Roman, czcionka wielkości 12 punktów, interlinia 1,5.
 • Abstrakt: objętość nie może przekroczyć 1900 znaków ze spacjami, krój Times New Roman, czcionka wielkości 12 punktów, interlinia 1,5.
 • Referat i abstrakt powinny zawierać: pełne imię i nazwisko autora/autorów, afiliację, tytuł pracy, tytuł pracy w języku angielskim.
 • Prezentacja multimedialna do referatu: format MS PowerPoint lub Adobe PDF w rozdzielczości 1024 x 768 pixeli.

Ze względu na ograniczoną liczbę prelegentów, którzy mogą wystąpić podczas Konferencji, nadsyłane zgłoszenia zostaną poddane kwalifikacji. W drodze oceny merytorycznej zgłoszeń zawierających wyłącznie komplet załączonych materiałów, przygotowanych zgodnie z wytycznymi, wybranych zostanie maksymalnie 9 prelegentów.

Zarówno prelegenci zakwalifikowanych do udziału w Konferencji, jak i osoby, których zgłoszenia nie zostaną zakwalifikowane, zostaną powiadomieni o wyniku kwalifikacji telefonicznie i drogą mailową najpóźniej do dnia 22 maja 2015 roku.

 

Organizatorzy przewidują publikację treści referatów i prezentacji multimedialnych wyróżnionych przez Jury, a także abstraktów referatów zakwalifikowanych do Konferencji na stronie internetowej www.wsti.pl w zakładce poświęconej Konferencji.

Zgłoszonych materiałów nie zwracamy.

 

Uwaga!

Podczas konferencji łączny czas przeznaczony na wystąpienie jednego prelegenta to 15 minut. Obejmuje on 10 – 12 minut trwania prelekcji, a następnie 3 – 5 minut dyskusji nad tematyką prelekcji.

Szczegółowy plan wystąpień prelegentów wraz z tytułami referatów wygłaszanych podczas Konferencji zostanie podany do wiadomości prelegentów drogą mailową, a także opublikowany na stronie internetowej www.wsti.pl w zakładce poświęconej Konferencji najpóźniej dnia 22 maja 2015 roku.

Podczas Konferencji wystąpienia prelegentów oceniać będzie Jury w składzie:

– Przewodniczący Jury prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja
– Rektor WSTI dr Marian Pawełczyk
– Kanclerz WSTI Marek Maryniak

Najciekawsze wystąpienia zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach.
Wszyscy prelegenci otrzymają dyplomy.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA BIERNEGO (DLA SŁUCHACZY):

Warunkiem biernego uczestnictwa w Konferencji jest nadesłanie na adres konferencja.IT@wsti.pl do dnia 20 maja 2015 roku zgłoszenia zawierającego:

 1. imię i nazwisko słuchacza oraz numer telefonu kontaktowego,
 2. nazwę uczelni macierzystej, wydziału i kierunku studiów.

Słuchacze Konferencji, którzy zgłoszą udział oraz potwierdzą obecność podczas rejestracji przed Konferencją, otrzymają imienne certyfikaty.

Osoby, które nie dokonają rejestracji we wskazanym wyżej terminie, mogą uczestniczyć w Konferencji pod warunkiem dostępności miejsc.

 

Komitet Organizacyjny:

Damian Vacha

Nadchodzące wydarzenia
Pozostań w temacie
Zobacz wszystkie
Skip to content