Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Newsy

Teka absolwenta

 • Niepełnosprawni
 • Projekty

dodano: 15 grudnia 2017

TECHNOLOGIA-EFEKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-AKTYWIZACJA

Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia. REALIZACJA PROJEKTU: 15.12.2017 – 31.03.2019

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:

 • są mieszkańcami jednego z sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego;
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.
  Absolwenci powinni posiadać dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie  wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu.
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań bądź projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą dodatkowo liczyć na wsparcie w postaci:

 • kursów oraz szkoleń zawodowych;
 • zdobycia uprawnień zawodowych;
 • 3 – miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach z dodatkiem motywacyjnym;wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.
Nadchodzące wydarzenia
Pozostań w temacie
Zobacz wszystkie
Skip to content