Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Grafika

dr Ewa Kozłowska

Kierunek wykształcenia: grafika

 

Dziedzina/dyscyplina nauki: sztuki plastyczne, grafika

 

Staż pracy: 35 lat

 

Ukończona uczelnia: absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Staż pracy w uczelni WSTI: 7 lat

 

Prowadzone w uczelni przedmioty: ćwiczenia: Malarstwo, Rysunek, Kompozycja; wykłady: Psychofizjologia widzenia, Historia grafiki, Historia i teoria sztuki, Kompozycja.

 

Funkcje i dodatkowe zadania w uczelni: członek Senatu WSTI, członek komisji ds. dyplomowania na kierunku Grafika, promotor i recenzent prac dyplomowych.

 

Co studenci i współpracownicy o mnie wiedzieć powinni: cenię wartości pracy u podstaw i pracy organicznej, doceniam i stosuję dydaktykę Bauhausu, jestem cierpliwa.

 

Hobby i zainteresowania pozazawodowe: psychologia, jazz

 

Inne ważne informacje:

Jest absolwentką i była przez wiele lat adiunktem w Instytucie Plastyki, Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W Zakładzie Komunikacji Wizualnej prowadziła zajęcia specjalizacyjne, kurs przedmiotu Struktury Wizualne, Kształtowanie Otoczenia oraz Działania Multimedialne w kontekście historii, rozwoju i gatunków obrazowania ruchomego z uwzględnieniem zagadnień reklamy. Była także wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach na kierunku Grafika oraz w Śląskiej Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej w Chorzowie na kierunku Grafika, gdzie pełniła także funkcję prorektora ds. studenckich. Przewód I stopnia przeprowadziła pod kierunkiem prof. Jerzego Wuttkego na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Filia Katowice.

 

Zajmuje się rysunkiem, fotografią cyfrową, grafiką wydawniczą i projektowaniem sytuacji plastycznych. W swoim dorobku oprócz wystaw środowiskowych i zbiorowych, posiada szereg zrealizowanych projektów poligraficznych – książek, plakatów, folderów, ilustracji prasowych i akcydensów.

 

Interesuje się psychologicznymi, socjologicznymi i psychofizjologicznymi aspektami uprawiania i percepcji sztuki. Jest autorką kompendium wiedzy „Oko artysty” nt. propedeutyki sztuk plastycznych oraz głównych zagadnień teorii widzenia.

 

W swych licznych wystąpieniach na konferencjach naukowych, na uczelniach w kraju, referowała zagadnienia związane z nowymi multimediami jako nowym narzędziem w edukacji plastycznej. Prezentowała swoje instalacje i prace graficzne na środowiskowych wystawach zbiorowych, w tym ekspozycji „Artyści Częstochowy XX wieku” czy Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie oraz w Łodzi, Bytomiu, Augustowie.

 

Była założycielem Częstochowskiej Grupy Artystycznej NACIAPANE.PL, skupiającej młode pokolenie artystyczne Częstochowy, gości z kraju i zagranicy, mającej w swoim dorobku wystawy w całym kraju; a także pomysłodawcą i organizatorem Studenckiego Festiwalu Multimedialnej Sztuki Wszelakiej „DREWA”, promującego twórczość studentów.

 

Odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

Skip to content