Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Informatyka

dr Piotr Janoska

Zatrudniony na stanowisku asystenta.

 

W 1991 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek matematyka w zakresie matematyki teoretycznej oraz nauczycielskiej). W czerwcu 1999 roku obronił pracę doktorską pt. „Asymptotyczna stabilność iterowanych układów funkcyjnych”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Lasota. Był wieloletnim wykładowcą matematyki Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, asystentem oraz adiunktem naukowo-dydaktycznym Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.

 

Brał udział w projektach:

  • „Uniwersytet partnerem gospodarki opartej na wiedzy” – prowadzenie zajęć wyrównawczych na kierunku inżynieria biomedyczna;
  • „Uniwersytet partnerem gospodarki opartej na wiedzy” – opracowanie i prezentacja e-learningowa dla studentów I roku chemii z zakresu matematyki szkoły średniej;
  • „Aktywny w szkole – aktywny w życiu” – opracowanie materiałów do warsztatów matematycznych dla nauczycieli gimnazjum;
  • „Partnerzy w nauce” – opracowanie materiałów do warsztatów matematycznych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach rachunku prawdopodobieństwa, kombinatoryki, statystyki matematycznej. Współpracuje naukowo między innymi z Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Instytutem Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach prowadzi przedmioty:

  • Matematyka dyskretna
  • Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Skip to content