Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Wsparcie

Udogodnienia – ułatwienia

Infrastruktura uczelni

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z udogodnień na terenie budynku, w którym mieści się Uczelnia.

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub studentów w czasie rehabilitacji ruchowej:

  • korytarze i windy są odpowiednio przygotowane i przystosowane.

Studenci z upośledzeniem ruchowym:

  • mają możliwość korzystania z dostosowanego do ich potrzeb punktu sanitariatu, mieszczącego się na „wysokim parterze” budynku.

Dla studentów poruszających się na wózku:

  • zostało uruchomione specjalne boczne wejście z podjazdem, omijające schody przy głównych drzwiach.

Osobom z dysfunkcją narządu wzroku:

  • percepcję zajęć ułatwiają rzutniki oraz projektory, wyświetlające powiększony obraz.

Osobom z dysfunkcją narządu słuchu:

  • percepcję zajęć ułatwia system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).

Pomieszczenie dla niepełnosprawnych studentów

Z myślą o tym, aby zapewnić studentom z niepełnosprawnością minimum komfortu niezbędnego np. podczas przyjęcia leków w postaci zastrzyków zostało udostępnione pomieszczenie 245A (obok biblioteki).

Pokój wyposażony jest m.in. w stanowisko komputerowe z drukarką – umożliwiającą wydruk niezbędnych materiałów dydaktycznych. Przy stanowisku zamieszczona jest instrukcja uzyskania dostępu.

Portiernia dysponuje listą osób upoważnionych do odbioru klucza i skorzystania z pomieszczenia w weekendy (tj. od piątku godz. 16:00).

Prosimy o celowe korzystanie z pomieszczenia, aby najbardziej wymagający wsparcia studenci mogli swobodnie zapewnić sobie realizację potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

UWAGA: Prosimy również o pozostawienie pomieszczenia w należytym porządku w szczególności z uwagi na odbywające się tam poniedziałkowe poranne zajęcia.

Biblioteka

Grupa społeczna, jaką są osoby z niepełnosprawnościami ma utrudniony dostęp do informacji. Istnieje, co najmniej kilka powodów, które tłumaczą potrzebę dostępu do materiałów dla studentów z niepełnosprawnościami. Prawdopodobnie najbardziej oczywistym jest równy dostęp do wiedzy i edukacji, który zapewnia obywatelom art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dlatego uczelnie mogą i starają się przyczynić do wyrównania szans tych osób w pełnoprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Miło nam poinformować, iż WSTI zwiększyła limity jak i czas wypożyczeń dla studentów niepełnosprawnych:

  • do 6 książek na okres 6 tygodni
  • oraz do 3 czasopism na miesiąc.

Dostosowany plan zajęć

Co oznacza

a) podjęcie działań mających na celu ograniczenie zbędnego przemieszczania się,

b) zapewnienie zajęć w siedzibie uczelni – budynek dostosowany do potrzeb os. z niepełnosprawnością ruchową: windy, podjazdy,

c) jeśli prowadzone zajęcia nie wymagają dostępu do pracowni specjalistycznych – zapewnienie zajęć w jednej sali – w niższych kondygnacjach.

UWAGA: ograniczenia zbędnego przemieszczania się – uwzględnia przede wszystkim niepełnosprawność ruchową

 

Zapewnienie dostosowanego plan zajęć uzależnione jest od:

a) stopienia orzeczenia o niepełnosprawności w odniesieniu do rodzaju niepełnosprawności

b) niepełnosprawność sprzężona (posiadanie więcej niż jednego rodzaju niepełnosprawności)

c) zgłoszenia potrzeby adaptacji do pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych


Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby realizować koncepcję planu dostosowanego, jednak poziom realizacji w/w założeń jest uzależniony od rzeczywistych możliwości ich realizacji.

Szkolne schronisko młodzieżowe „Ślązaczek”

Co oznacza

a) podjęcie działań mających na celu ograniczenie zbędnego przemieszczania się,

b) zapewnienie zajęć w siedzibie uczelni – budynek dostosowany do potrzeb os. z niepełnosprawnością ruchową: windy, podjazdy,

c) jeśli prowadzone zajęcia nie wymagają dostępu do pracowni specjalistycznych – zapewnienie zajęć w jednej sali – w niższych kondygnacjach.

UWAGA: ograniczenia zbędnego przemieszczania się – uwzględnia przede wszystkim niepełnosprawność ruchową

 

Zapewnienie dostosowanego plan zajęć uzależnione jest od:

a) stopienia orzeczenia o niepełnosprawności w odniesieniu do rodzaju niepełnosprawności

b) niepełnosprawność sprzężona (posiadanie więcej niż jednego rodzaju niepełnosprawności)

c) zgłoszenia potrzeby adaptacji do pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych


Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby realizować koncepcję planu dostosowanego, jednak poziom realizacji w/w założeń jest uzależniony od rzeczywistych możliwości ich realizacji.

Skip to content