Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Programy unijne

„Misja Wiedza – warsztaty edukacyjne dla młodzieży” WSTI w Katowicach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą „Misja Wiedza – warsztaty edukacyjne dla młodzieży” WSTI w Katowicach”.

O projekcie:

Priorytet III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt: „Misja widza – warsztaty edukacyjne dla młodzieży”

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 415 350 PLN

Dofinansowanie: 402 889 PLN

Cel główny projektu:

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. Celem głównym Projektu było podniesienie kompetencji młodzieży w wieku 13-20 lat spoza społeczności akademickiej poprzez opracowanie programów i realizację warsztatów wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

 

W okresie trwałości, tj. od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. zostaną zrealizowane następujące zadania:

 

1. Realizacja warsztatów z informatyki

  • Robotyka (Roboty Lego Mindstorms)
  • Tworzenie serwisu internetowego

 

2. Realizacja warsztatów z grafiki

  • Tworzenie własnej animacji
  • Podstawy reklamy (projektowanie Logo, Plakatu, Kampanii reklamowej)
  • Rysunek i sztuka komiksu

 

3. Realizacja z warsztatów z bezpieczeństwa

  • Następstwa cyberprzemocy i kwestie związane z cyberbezpieczeństwem
  • Profilaktyka przeciwnarkotykowa i przeciwdopalaczowa

 

Projekt promuje właściwe zachowania wśród młodzieży oraz profilaktykę w walce z uzależnieniami, rozwija zainteresowania i pasje młodych osób, ich ciekawość poznawczą. Uczestnicy projektu poznają zawody: grafik, informatyk. Warsztaty realizowane na terenie uczelni przybliżą młodzieży środowisko akademickie

Harmonogram szkoleń
Skip to content