Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Programy unijne

„Program Rozwojowy WSTI”

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą „Program Rozwojowy WSTI”.

O projekcie

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
Wartość projektu: 1 872 938,40 zł
Dofinansowanie: 1 816 746,40 zł

Cel główny projektu

Dostosowanie WSTI w Katowicach do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji, poprzez kompleksowy program wsparcia realizowany na kierunkach informatyka 1 st. (forma stacjonarna i niestacjonarna) oraz grafika 1 st. (forma stacjonarna i niestacjonarna) i 2 st. (forma niestacjonarna) umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów tych kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunkach objętych wsparciem.

 

Grupa docelowa: 590(242K) studentów i kadra WSTI 73(27K)os.

 

 

#FunduszeUE      #FunduszeEuropejskie

Zadania w Projekcie:

 • tworzenie nowego kierunku grafika 2 stopnia i modyfikacja istniejących programów kształcenia na kierunkach informatyka i grafika 1stopnia we współpracy z pracodawcami, praktykami i podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym;
 • realizacja dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów (kursy/szkolenia, wizyty studyjne);
 • realizacja działań zmierzających do ograniczenia zjawiska drop-out(zajęcia wyrównawcze,
 • spotkania w szkołach ponadpodstawowych (LO, Technika);
 • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia(szkolenia).

 

W tamach projektu zakupione zostaną:

 • pracownia komputerowa (18 stanowisk)
 • oprogramowanie ADOBE
 • 2 drony oraz pracownia FOTO

Efekty/rezultaty Projektu:

 •  Rozszerzenie oferty Uczelni poprzez utworzenie nowego kierunku studiów grafika 2 stopnia.
 • Modyfikacja programów nauczania na kierunkach informatyka i grafika 1 stopnia (opracowanie min. 20 zmodyfikowanych sylabusów do zajęć).
 • Podniesienie kompetencji studentów i ograniczenia zjawiska drop-out poprzez realizację warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych.
 • Ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez zajęcia wyrównawcze dla studentów oraz współpracę ze szkołami średnimi.
 • Podniesienie kompetencji kadry WSTI.

Szczegółowy wykaz zadań

 

Zadanie nr 1:

 

Tworzenie nowego kierunku grafika 2 stopnia we współpracy z pracodawcami, praktykami i podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2024 – 2029

 

Zadanie nr 2:

 

Modyfikacja istniejących programów kształcenia na kierunkach informatyka i grafika 1 stopnia we współpracy z pracodawcami, praktykami i podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno gospodarczym.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2024 – 2029

 

Zadanie nr 3:

 

Realizacja dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów (kursy/szkolenia, wizyty studyjne).

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2024 – 2029

 

Zadanie nr4:

 

Realizacja działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez zajęcia wyrównawcze dla studentów.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2024 – 2029

 

Zadanie nr 5:

 

Realizacja działań zmierzających do ograniczenia zjawiska drop-out poprzez współpracę ze szkołami średnimi.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2024 – 2027

 

Zadanie nr 6:

 

Rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia poprzez szkolenia

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2024 – 2029

Skip to content