Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Programy unijne

Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”.

O projekcie:

Priorytet III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt: Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 2 488 134,19 zł

Dofinansowanie: 2 413 454,19 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowe wsparcie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach i wzrost kompetencji min. 80% z 220 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków InformatykaGrafika I stopnia (34 K, 186M) poprzez organizację zajęć w ramach 2 nowych, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych specjalności (180 os. w tym 28K), zwiększenie szans studentów WSTI na rynku pracy, wzrost ich kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz autoprezentacji (certyfikowane szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, zajęcia z przedsiębiorcami) dla 85 os. w tym 32K, usprawnienie procesu zarządzania w WSTI poprzez wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zwiększenie kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych (min. 9 pracowników uczelni, w tym 7K). Realizacja celu głównego projektu do 31.12.2023 r.

 

 

W okresie trwałości, tj. od 01.01.2024 do 31.12.2026 r. zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1.  Najlepiej oceniane przez studentów i kadrę dydaktyczną działania merytoryczne Projektu będą wprowadzone do oferty WSTI, a  nowe specjalności oraz część programów warsztatowych zostanie włączonych do programu studiów.
  2.  Studenci będą mieli zapewnioną realizację jakościowych form zajęć w nowoczesnych pracowniach.
  3.  Aktualizacja systemu informatycznego wpłynie na podniesienie jakości kształcenia, obsługi interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a także ułatwi efektywne zarządzanie i podejmowanie kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem uczelni.
  4.  Analizowane będą potrzeby pracowników uczelni i podnoszone będą  ich kompetencje poprzez adekwatne, dostępne na rynku szkolenia.
  5.  Minimum 30% absolwentów podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia lub będzie kontynuowało kształcenie.
Skip to content