Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Kanclerz WSTI oraz Dziekan Wydziału Informatyki

Kanclerz Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach oraz Dziekan Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach od 2004 roku.

 

Z wykształcenia Informatyk, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego życie zawodowe w dużym stopniu związane jest z informatyką i edukacją. Kluczowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobył w przedsiębiorstwach IT, a także jednostkach oświatowych. Jest współwłaścicielem i właścicielem firm informatycznych i szkoleniowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu szkołami na stanowiskach dyrektorów szkół: informatycznych szkół policealnych oraz liceum.

 

Autor wielu programów w zakresie szkolenia informatycznego pracowników firm i osób fizycznych. Konsultant dla firm komputerowych produkujących oprogramowanie wspierające prowadzenie i zarządzanie jednostkami i placówkami oświatowymi. Współautor eksperymentalnych klas dwujęzycznych. Nauczyciel prowadzący laureatów olimpiad i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych z informatyki.

 

Zdobył liczne nagrody za działalność edukacyjno-oświatową, m.in. nagrody: dyrektorów szkół, Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za całokształt działalności edukacyjnej, nagrody i wyróżnienia władz miejskich.

 

Zainteresowania pozazawodowe

 

Meloman muzyki klasycznej i opery. Interesuje się fotografiką i dobrym teatrem, a także wyprawami górskimi. Niegdyś uprawiał kolarstwo szosowe i do dziś interesuje się tą dyscypliną sportu.

 

Studiowanie to także kształcenie charakteru

 

Studiowanie to nie tylko okres intensywnej pracy intelektualnej, zdobywania nowych umiejętności zawodowych. To także wspaniały czas młodości.

 

Chciałbym, aby w WSTI nie tylko kształcono specjalistów doskonale merytorycznie przygotowanych do pracy w zawodzie. Zależy mi na tym, aby  absolwenci WSTI byli wartościowymi ludźmi sukcesu. Dlatego prócz przekazywania najnowszej wiedzy specjalistycznej, dbam o formowanie pewnych cech charakteru oraz postaw młodych ludzi, które warunkują przyszły sukces osobisty, a także powodzenie organizacji, w których owi młodzi ludzie będą w przyszłości pracować.

 

Ogromnie szanuję osoby o wysokiej kulturze osobistej, a także ludzi oddanych ważnym misjom społecznym. Preferuję współpracowników i studentów ambitnych, konsekwentnych, rzetelnych i otwartych na sukces. Szukam autorytetów w ludziach nieprzeciętnych, zdeterminowanych w swej pracy i działaniu, którzy pozostawiają po sobie pozytywne znaki swego istnienia, a ponadto wszystko to czynią bez zabiegania o rozgłos. Cenię profesjonalizm, pracowitość i kreatywność. Od współpracowników wymagam lojalności i uczciwości.

 

Nie toleruję gwiazdorstwa i megalomanii. Nie znajduję wspólnego języka z ludźmi, którzy chcą żyć na koszt innych i uznają na dodatek ten fakt za umiejętność tak zwanego dobrego radzenia sobie w życiu. Nie znajduję usprawiedliwienia dla działań dyletantów i politykierów, których wielkość oparta jest jedynie na tak zwanych – znajomościach i przynależnościach.

 

Brak zasad w życiu człowieka traktuję jako największą ułomność jego charakteru. Dotrzymywanie słowa i rezygnację z dóbr i przywilejów za cenę zachowania godności – uważam za fundamentalną cechę charakteru prawdziwego mężczyzny.

 

Twierdzę, że największym bogactwem każdej firmy są jej pracownicy, zaś dobra atmosfera pracy jest prawdziwym katalizatorem sukcesu. Wierzę, że absolwenci WSTI, dzięki wspólnej pracy kadry dydaktycznej, prócz specjalistycznej wiedzy, wnoszą na rynek pracy cechy i postawy, które istotnie przyczyniają się do rozwoju.

Asystent Władz Uczelni: asystent@wsti.pl

Skip to content