Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Społeczność

 • Przekazujemy informację dotyczącą danej niepełnosprawności
 • Udzielamy konsultacji w zakresie wspierania studentów z niepełnosprawnością
 • Udzielamy konsultacji w przygotowaniu egzaminów w alternatywnej formie

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi (na podstawie opracowania: prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski)

Oczywiście przed studentami z niepełnosprawnością słuchu należy stawiać takie same wymagania, jak przed innymi studentami. Jednak proces zdobycia wykształcenia musimy być wspierany w granicach niwelowania dysfunkcji, z jakimi się borykają.

 

Na zajęciach, w których uczestniczą osoby niesłyszące i niedosłyszące, należy zastosować kilka zasad:

 • mówić przede wszystkim wyraźnie z minimalnie zwiększonym natężeniem głosu;
 • w minimalnie zwolnionym tempie – tempo wypowiedzi wpływa na zrozumienie treści;
 • nie należy zasłaniać ręką ust, odwracać się itp., przed rozpoczęciem wypowiedzi należy upewnić się, czy osoby niesłyszące na nas patrzą, (jeśli, nie – zwracamy na siebie ich uwagę np. machając dłonią w jej kierunku lub „mrugając” oświetleniem sali);
 • twarz wykładowcy powinna być dobrze oświetlona, co ułatwi osobom niesłyszącym odczytywanie mowy z ust i obserwację mimiki twarzy np. nie należy stawać pod słońce, w oknie, a w pomieszczeniach trzeba ustawić się przodem do okna lub światła sztucznego;
 • wypowiedzi kierowane do osoby niesłyszącej podczas zajęć /indywidualnych konsultacji powinny być krótkie i zwięzłe;
 • jeśli informacja nie zostanie zrozumiana, należy powtórzyć używając w miarę możliwości innych słów;
 • zdania powinny być krótkie, pojedyncze;
 • sformułowania mogą być wspierane naturalną gestykulacją.

 

Zaburzenia mowy

  • Jeśli istnieją trudności ze zrozumieniem, nie należy przytakiwać, a poprosić o powtórzenie /wyjaśnienie. W większości przypadków nie będzie z tym problemu i raczej wysiłek włożony w wysłuchanie tego, co mają do powiedzenia będzie doceniony
Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi (na podstawie opracowania: Jacek Zadrożny)

Przed studentami z niepełnosprawnością wzroku należy stawiać takie same wymagania, jak przed innymi studentami. Jednak proces zdobycia wykształcenia musimy być wspierany w granicach niwelowania dysfunkcji, z jakimi się borykają.

 

Na zajęciach, w których uczestniczą osoby niewidome i słabowidzące, należy zastosować kilka zasad:

 • należy dyskretnie zapytać studenta, jak dużo widzi i czy ma dla niego znaczenie miejsce, jakie zajmuje na sali, oraz jaka pomoc będzie mu potrzebna;
 • nagrywanie zajęć jest jedynym sposobem efektywnego sporządzania notatek w tym przypadku, – na co zezwala prawo autorskie;
 • studenci z dysfunkcją wzroku powinni otrzymać takie same informacje jak studenci widzący np. należy głośno czytać, treści zapisywane na tablicy.
 • warto dostarczyć materiały w postaci plików elektronicznych, które np. osoba niedowidząca może odpowiednio powiększyć.
 • prezentacji rysunków, wykresów, diagramów powinien towarzyszyć ich słowny opis.
 • w przypadku przedstawiania eksponatów, makiet, modeli student powinien mieć możliwość zapoznania się z obiektem za pomocą dotyku lub obejrzeć go z bliska (student słabowidzący);
 • koniecznym jest, by prowadzący zadając pytanie precyzował słownie, do kogo je kieruje, gdyż osoba z dysfunkcją wzroku nie zareaguje ani na spojrzenie, czy wskazanie palcem.
 • informacje o wymaganej literaturze należy podawać ze znacznym wyprzedzeniem, – dotarcie do niej jest bardziej skomplikowane i czasochłonne;
 • w przypadku sprawdzania wiedzy dla osób słabowidzących należy przygotować testy używając dużej czcionki, a dla niewidomych – testy w formie elektronicznej, (które mogą być wypełnione za pomocą komputera) lub w brajlu;
 • możliwa jest także zamiana formy pisemnej egzaminu na formę ustną z zachowaniem równoważnego sprawdzenia poziomu wiedzy.

Skip to content