Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

Czym jest Certyfikacja Microsoft

Program Microsoft Certified Professional  (ścieżka certyfikacyjna Microsoft) przeznaczony jest dla specjalistów branży IT, którzy zajmują się administrowaniem systemami opartymi o technologie Microsoft, jak i dla programistów tworzących rozwiązania w technologii .NET. Mowa więc tu o takich zawodach jak: administratorzy sieci, administratorzy serwerów internetowych, administratorzy baz danych, architekci i inżynierowie systemowi, jak również pracownicy pomocy technicznej i programiści.

 

Dla każdego z powyższych zawodów przygotowana jest osobna gałąź certyfikacyjna, z której każda kończy się innym certyfikatem oraz uzyskanym tytułem.

Dlaczego warto zostać MCP?

Egzaminy MCP nie są łatwymi sprawdzianami, mają charakter problemowy i wymagają dużej wiedzy praktycznej.
Dlaczego więc warto z nich skorzystać?

 • Zdanie egzaminu potwierdza, że dana osoba opanowała dany zakres wiedzy inżynierskiej i potrafi sobie samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami w prawdziwym zawodowym środowisku. Dlatego też pracownicy posiadający certyfikacje Microsoft są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Pracodawca widząc certyfikat nie weryfikuje już wiedzy kandydata (ta została już potwierdzona w sposób „bezdyskusyjny”), a w wielu ofertach pracy pozycja ta jest już często nie tylko „mile widziana”, ale „wymagana”. Podczas bezpośredniego porównania kandydata z licznymi certyfikatami oraz kandydata, który takowych nie posiada, zdecydowanie lepiej wypada ten pierwszy. Zdobycie certyfikatu ułatwia więc absolwentom znalezienie dobrej pracy.
 • Specjalista IT który posiada certyfikaty może liczyć również na wyższe wynagrodzenie. Certyfikat uzyskany w oparciu o trudny i wymagający egzamin udokumentowuje w sposób uznany wysoką wiedzę i umiejętności jego posiadacza.
 • Dodatkową korzyścią procesu certyfikacji jest jest również to, że do każdego egzaminu należy się przygotować. Takie przygotowanie jest doskonałą okazją na głębsze poznanie technologii, której dotyczy egzamin.

 

Poza korzyściami wymienionymi powyżej, Microsoft już po zaliczeniu pierwszego egzaminu zapewnia również:

 • dostęp do prywatnej witryny dla specjalistów MCP, forów dyskusyjnych, informacji technicznych,
 • zaproszenia na konferencje i seminaria organizowane przez Microsoft,
 • prawo do korzystania z logo MCP,
 • znaczną zniżkę na subskrypcję TechNet (baza wiedzy dla administratorów)
 • znaczną zniżkę na subskrypcję MSDN (baza wiedzy dla programistów oraz dostęp do aplikacji, serwerów i systemów firmy Microsoft),
 • dostęp do internetowego sklepu MVP eStore z produktami ozdobionymi logo MCP.

Jakie są możliwe ścieżki certyfikacyjne?

Program certyfikacyjny Microsoft jest jednym z bardziej rozbudowanych i można tu wyróżnić następujące możliwe ścieżki certyfikacyjne.

Administratorzy sieci

MCP

MCSA

MCSE

Programiści

MCP

MCAD

MCSD

Administratorzy baz danych

MCP

MCDBA

Pomoc techniczna

MCP

MCDST

Microsoft Certified Professional (MCP)

Jest to podstawowy i pierwszy certyfikat firmy Microsoft, który można uzyskać z określonej danej jednej technologii. Aby go zdobyć, wystarczy zdać jeden egzamin certyfikacyjny Microsoft. Nie jest raczej traktowany jako oddzielna gałąź certyfikacyjna, gdyż jest to jeden certyfikat otwierający de facto dopiero ścieżkę do dostępnych ścieżek certyfikacyjnych (w danej ścieżce trzeba zdać określoną liczbe i rodzaj tychże egzaminów).

Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

Certyfikat potwierdzający umiejętności wdrażania i administrowania sieciami zbudowanymi w oparciu o rozwiązania Windows 2000 Server/Windows Server 2003 i Windows 2000 Professional/XP. Uzyskanie tego certyfikatu Wymaga zaliczenia przynajmniej czterech (ściśle określonych) egzaminów: jednego związanego z zarządzania systemem serwerowym, drugiego związanego z zarządzaniem siecią, trzeciego związanego z administracją systemami klienckimi, czwarty zaś może być dowolnie wybrany z listy akceptowanych egzaminów. Certyfikat ten jest dedykowany administratorom sieci.

 

Bardziej szczegółowe informacje (oraz listę egzaminów do zdania i odpowiadających im kursom przygotowawczym) można znaleźć tutaj

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Certyfikat MCSE to kolejny, wyższy, poziom po certyfkacie MCSA. Certyfikat MCSE poświadcza iż jego posiadacz udowodnił swoją wiedzę nie tylko w zakresie wdrażania i administracji w sieciach opartych o technologie Microsoft, ale także potrafi skutecznie planować i projektować ich strukturę. Do zdobycia tego tytułu wymagane jest najpierw zdobycie certyfikatu MCSA, a następnie jeszcz zdanie dwóch egzaminów (MCP) z planowania sieci i systemów, oraz jednego z projektowania usług. Certyfikacja MCSE przeznaczona jest dla inżynierów i architektów systemowych.

 

Bardziej szczegółowe informacje (oraz listę egzaminów do zdania i odpowiadających im kursom przygotowawczym) można znaleźć tutaj.

Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)

Certyfikat MCDST polecany jest specjalistom pomocy technicznej (tzw. „help desk”), którzy na codzień zmuszeni są rozwiązywać problemy dotyczące systemu Windows XP. Aby zdobyć ten certyfikat, kandydaci muszą zaliczyć dwa egzaminy: jeden dotyczący obsługi samego systemu, a drugi – aplikacji na nim działających.

 

Bardziej szczegółowe informacje (oraz listę egzaminów do zdania i odpowiadających im kursom przygotowawczym) można znaleźć tutaj

Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)

Certyfikat MCDBA przeznaczony jest dla administratorów baz danych „SQL Server”. Certyfikat MCDBA wymaga zaliczenia czterech egzaminów: jeden dotyczy administracji serwerem, drugi – planowania, trzeci – systemu Windows Server 2003, czwarty zaś jest egzaminem dowolnym (wybranym z listy akceptowanych egzaminów). Certyfikacja MCDBA jest przeznaczona ściśle dla administratorów baz danych, lecz mogą oni również kontynuować ścieżkę MCSA/MCSE, gdyż częściowo pokrywa się ona z MCDBA.

 

Bardziej szczegółowe informacje (oraz listę egzaminów do zdania i odpowiadających im kursom przygotowawczym) można znaleźć tutaj

Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

Certyfikat MCAD jest pierwszym poziomem przeznaczonym dla programistów tworzących aplikacje w technologii .NET Framework 1.1. Wymaga zdania trzech egzaminów: jednego z tworzenia aplikacji (język C# lub VB.NET), drugiego z XML oraz egzaminu dowolnego (wybranym z listy akceptowanych egzaminów).

 

Bardziej szczegółowe informacje (oraz listę egzaminów do zdania i odpowiadających im kursom przygotowawczym) można znaleźć tutaj

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Najwyższa możliwa certyfikacja przeznaczona dla biegłych programistów-projektantów technologii .NET 1.1. Oprócz wymaganego posiadania już certyfikatu MCAD, wymagane jest zdanie egzaminów zarówno z programowania dla Windows, jak i aplikacji webowych, egzaminu z architektury .NET oraz jednego wybranego dodatkowo (z listy akceptowanych egzaminów).

 

Bardziej szczegółowe informacje (oraz listę egzaminów do zdania i odpowiadających im kursom przygotowawczym) można znaleźć tutaj

Jak się przygotować do egzaminów?

Egzaminy MCP nie są egzaminami łatwymi, i nawet specjalista mający już kilkuletnie doświadczenie zawodowe może mieć problemy z jego zdaniem.

 

Aby móc się odpowiednio przygotować, z pomocą przychodzą przede wszystkim:

 • publikacje wydawnictwa Microsoft Press, z serii „Training Kit” (tzw. zestawy przygotowawcze). Składają się one z dwóch części. Pierwsza ma za zadanie zapoznać z wszystkimi zagadnieniami, jakie mogą pojawić się na egzaminie (rozdziały skonstruowane są w oparciu o listę umiejetnosci sprawdzanych podczas prawdziwego egzaminu). Druga część zawiera natomiast setki przykładowych pytań, które pozwalają zapoznać się z konstrukcją egzaminu MCP (tego typu pytania znajdują się w egzaminie).
 • kursy prowadzone przez autoryzowane ośrodki szkoleniowe. W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych trwają obecnie prace nad możliwie jak najlepszym dostosowaniem siatki zajęć dla wybranych zagadnień ze ścieżki certyfikacyjnej MCSA, oraz przygotowaniem dla studentów oferty kursów przygotowujących do egzaminów MCP.

Gdzie można zdawać egzamin, ile to kosztuje?

Egzaminy MCP można zdawać w specjalnych autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych.
Studenci naszej uczelni mogą zdawać egzaminy w ośrodku „ABC Data” znajdującym się kilkaset metrów od uczelni (ul. Opolska 22).

 

Koszt egzaminu oscyluje w okolicach 400 złotych.

 

Studenci oraz Wykładowcy uczelni wyższych mogą zdawać (tylko w ośrodkach ABC Data) egzaminy po specjalnej, dużo niższej cenie 130 zł. Warto więc zdawać egzaminy dopóki jeszcze jest się studentem, gdyż koszt jest wtedy dużo niższy.

Nie wiesz do którego działu się zgłosić?

Napisz do nas wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego. Pomożemy Ci.

Skip to content