Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

O platformie

W związku z faktem, że nasza uczelnia przystąpiła do wersji „Advanced” tegoż programu, Studenci i Wykładowcy naszej uczelni, uzyskali dostęp do kursów e-learningowych (do samodzielnej nauki) różnych technologii Microsoft. Są to kursy do samodzielnej nauki, w znacznej mierze pokrywające się z listą kursów przygotowujących do egzaminów certyfikujących Microsoft.

 

Listę dostępnych kursów w przedstawianej platformie można znaleźć tutaj.

Jak uzyskać dostęp do kursów e-learningowych Microsoft?

Studenci dostęp mogą uzyskać na dwa sposoby:

  1. otrzymując dostęp od wykładowcy wykorzystującego platformę na swoich zajęciach (prowadzący dystrybuuje odpowiednie klucze dostępowe),
  2. otrzymując dostęp od opiekuna IT Academy. Należy wtedy wybrać z listy interesujące kursy, i przesłać prośbę o dostęp do nich na adres: jaroslaw.karcewicz@wsti.pl (opiekun generuje odpowiednie kody i przesyła je z powrotem).

 

Wykładowcy chcący uzyskać dostęp do platformy e-learningowej Microsoft, proszeni są o kontakt mailowy na adres: jaroslaw.karcewicz@wsti.pl

Dlaczego warto korzystać z platformy e-learningowej Microsoft?

Kursy przygotowane są tak, aby wykładowcy mogli ich używać jako materiał uzupełniający na zajęciach laboratoryjnych. Może to być również dla studentów materiał do samodzielnej nauki technologii Microsoft w domu. Szczególnie biorąc pod uwagę, że kursy te pokrywają się z kursami przygotowującymi do egzaminów certyfikujących Microsoft.

 

Składają się z materiału przekazywanego w sposób multimedialny. Treści uzupełniane są wirtualnymi laboratoriami – tj. zadaniami scenariuszowymi, i co istotne – do rozwiązania w gotowych, skonfigurowanych systemach udostępnianych przez Internet (system uruchamia się po stronie firmy Microsoft i otrzymujemy do niego zdalny dostęp przez przeglądarkę – co oznacza, że można na takich gotowych, specjalnie przygotowanych systemach pracować w domu).

 

Dołączone są gotowe testy weryfikujące stopień pozyskania wiedzy. Wykładowcy używający tychże kursów na swoich zajęciach, mają ponadto możliwość kontrolowania postępów prac swoich studentów za pośrednictwem tejże platformy. Minusem pewnym może być to, że kursy są dostępne w języku angielskim, jednakże biorąc pod uwagę, iż egzaminy certyfikujące są również w tym języku, może to być jednak zaletą.

Skip to content