Регулярна оплата за навчання становить відповідно:

Система внесення оплати

Форма навчання

денна

заочна

12 щомісячних платежів

436 зл

391 зл

адміністративна рекрутингова оплата

85 зл

85 зл