Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu

CCNA Routing&Switching (5.0)

Od lipca 2013 roku firma Cisco w ramach Akademii Cisco oraz programu CNAP wprowadziła NOWY KURS CCNA. Dotychczasowy kurs CCNA Explortaion został zastąpiony kursem CCNA Routing and Switching.

 

Nowy program CCNA Routing&Switching został rozszerzony w stosunku do poprzedniego CCNA Exploration o następujące obszary:

 • IPv6 (addressing, static and dynamic routing, other protocols, access lists)
 • Network Architectures
 • Multi Area OSPF
 • IOS 15
 • First Hop Redundancy (HSRP)
 • Link Aggregation (EtherChannel)
 • Updated Wireless LAN Standards
 • IPSec VPN
 • More NTP, Syslog, SNMP, and NetFlow

 

Kurs CCNA Routing and Switching jest więc obecnie podstawowym autoryzowanym kursem firmy CISCO. Uczestnicy tego kursu powinni w jego ramach nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych.

 

Kurs ten obejmuje 4 osobne moduły, nazywane przez Cisco „semestrami”. Przystąpienie do kolejnego „semestru” jest możliwe tylko i wyłącznie po zaliczeniu poprzedniego.

 

Program nauczania jest zrealizowany w taki sposób, aby przygotować słuchacza do zaliczenia egzaminu certyfikującego (CCNA 200-120) na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate – CCNA). 

 

 

Program kursu:

 

Semestr 1 – Introduction to Networks
 1. Introduction to Networks
 2. Exploring the Network
 3. Configuring a Network Operating System
 4. Network Protocols and Communications
 5. Network Access
 6. Ethernet
 7. Network Layer
 8. Transport Layer
 9. IP Addressing
 10. Subnetting IP Networks
 11. Application Layer
 12. It’s a Network

 

Zagadnienia:

 • podstawy działania strukturalnych sieci komputerowych opartych na protokole TCP/IP,
 • analiza kolejnych warstw modelu ISO/OSI,
 • analiza danych transmitowanych w sieci komputerowej z wykorzystaniem aplikacji Wireshark,
 • podstawy routingu,
 • zasady działania protokołu IPv4,
 • zasady działania protokołu IPv6 (w tym protokół ICMPv6, protokół Neighbor Discovery, protokół DAD, stateless autoconfiguration, zagadnienia migracji i tunelowania),
 • zasady działania protokołu Ethernet,
 • praktyczne aspekty budowy sieci lokalnej (w oparciu o technologię CISCO),
 • podstawy konfiguracji routerów Cisco,
 • zarządzanie systemem operacyjnym Cisco IOS.

 

Ogólnie suma godzin zajęć: 

• Wykłady = 20 godz. wykładowych (15 x 45min.) 

•  Laboratoria = 28 godz. laboratoryjnych (28 x 45min.)  

• Final Exam (Końcowy egzamin teoretyczny) = 2 godz. laboratoryjnych (2 x 45 min.)
Suma: 50 godz. 

 


Semestr 2 – Routing and Switching Essentials
 1. Introduction to Switched Networks
 2. Basic Switching Concepts and Configuration
 3. VLANs
 4. Routing Concepts
 5. Inter-VLAN Routing
 6. Static Routing
 7. Routing Dynamically
 8. Single-Area OSPF
 9. Access Control Lists
 10. DHCP

 

Zagadnienia:

 • podstawowe koncepcje przełączania i konfiguracja przełącznika zarządzalnego Cisco,
 • wirtualne sieci LAN (VLAN, trunking, protokół VTP, protokół DTP, Private VLAN, Private VLAN EDGE),
 • proces routingu w sieciach TCP/IP,
 • routing statyczny i dynamiczny,
 • konfiguracja sieci z podziałem adresów techniką VLSM,
 • zagadnienie sumaryzacji tras,
 • tablica routingu systemu CISCO IOS „pod lupą”,
 • routing między sieciami VLAN (Inter-VLAN Routing),
 • protokoły dynamicznego routingu: RIPv2/RIPng, Single-Area OSPF (OSPFv2,OSPFv3),
 • tworzenie list dostępu ACL (standardowe i rozszerzone IPv4 ACL, IPv6 ACL),
 • wykorzystanie technologii NAT,
 • wykorzystanie technologii DHCP (DHCPv4, DHCPv6).

 

Ogólnie suma godzin zajęć: 

• Wykłady = 15 godz. wykładowych (15 x 45min.) 

•  Laboratoria = 28 godz. laboratoryjnych (28 x 45min.)  

• Final Exam (Końcowy egzamin teoretyczny) = 2 godz. laboratoryjnych (2 x 45 min.)
Suma: 50 godz. 

 


Semestr 3 – Scaling Networks
 1. Introduction to Scaling Networks
 2. LAN Redundancy
 3. Link Aggregation
 4. Wireless LANs
 5. Multi-area OSPF
 6. Network Layer
 7. EIGRP
 8. EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting
 9. IOS Images and Licensing

 

Zagadnienia:

 • protokół drzewa opinającego (STP, PVST+, RPVST+, RSTP, MSTP),
 • redundancja routerów – podstawy protokołu HSRP oraz GLBP,
 • agregacja połączeń,
 • teoria bezprzewodowych sieci komputerowych oraz podstawy konfiguracji (w oparciu o technologię CISCO),
 • protokoły dynamicznego routing: Multiarea OSPF, EIGRP,
 • zagadnienia licencjonowania i zarządzania obrazami CISCO IOS.

 

Ogólnie suma godzin zajęć: 

• Wykłady = 15 godz. wykładowych (15 x 45min.) 

•  Laboratoria = 23 godz. laboratoryjnych (23 x 45min.)  

• Final Exam (Końcowy egzamin teoretyczny) = 2 godz. laboratoryjnych (2 x 45 min.)
Suma: 40 godz. 

 


Semestr 4 – Connecting Networks
 1. Hierarchical Network Design
 2. Connecting to the WAN
 3. Point-to-Point Connections
 4. Frame Relay
 5. Broadband Solutions
 6. Static Routing
 7. Securing Site-to-Site Connectivity
 8. Monitoring the Network
 9. Troubleshooting the Network

 

Zagadnienia:

 • protokoły stosowane w rozległej sieci komputerowej (WAN),
 • protokół PPP,
 • protokół Frame Relay,
 • technologie szerokopasmowe,
 • metody szyfrowania danych, zagadnienie usługi VPN (konfiguracja site-to-site IPsec VPN),
 • monitorowanie sieci (Syslog, SNMP, NetFlow, Port Mirroring).
 • Ogólnie suma godzin zajęć:

 

Ogólnie suma godzin zajęć: 

• Wykłady = 15 godz. wykładowych (15 x 45min.) 

•  Laboratoria = 23 godz. laboratoryjnych (23 x 45min.)  

• Final Exam (Końcowy egzamin teoretyczny) = 2 godz. laboratoryjnych (2 x 45 min.)
Suma: 40 godz. 

CCNA Security (1.1)

CCNA Security to specjalistyczny kurs dotyczący bezpieczeństwa sieci komputerowych, przeznaczony dla osób, które posiadają już wiedzę na poziomie kursu CCNA i chcą tę wiedzę rozszerzyć o specjalistyczne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci opartej o routery i przełączniki.

 

Kurs CCNA Security stanowi przygotowanie do egzaminu: Cisco 640-554

 

Wymaganiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wiedzy odpowiadającej zakresowi kursy CCNA Routing&Switching (conajmniej trzech pierwszych jej modułów).

 

Program Kursu:

 1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego (rodzaje oprogramowanie malware, rodzaje ataków sieciowych),
 2. Zabezpieczanie urządzeń sieciowych (zabezpieczenie dostępu do urządzeń z wykorzystaniem CLI oraz CCP, poziomy uprzywilejowania i interfejs RBAC oparty na rolach użytkowników, bezpieczna konfiguracja Syslog/SNMP/NTP)
 3. Uwierzytelnianie, autoryzacja i zliczanie (protokoły TACACS+ i RADIUS, Cisco Secure Control Access Server (ACS)),
 4. Technologie filtrowania ruchu (standardowe, rozszerzone, dynamiczne, refleksyjne i czasowe ACL, implementacja Context-Based Access Control (CBAC), implementacja Zone-Based Firewall (ZBF)) – Zobacz DEMO
 5. Implementacja systemów ochrony przed włamaniami w oparciu o routery Cisco (Cisco IOS Intrusion Prevention System (IPS)),
 6. Zabezpieczanie sieci lokalnych (IronPort and Cisco NAC, ataki na CAM (MAC spoofing, MAC flooding), ataki na STP i VLAN, port-security, PortFast, BPDU Guard, Root Guard, storm control, zabezpieczenie trunków, (R)SPAN, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, VoIP i SAN),
 7. Systemy kryptograficzne (algorytmy haszujące, szyfrowanie symetryczne i asymetryczne, infrastruktura klucza publicznego (PKI)),
 8. Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych na routerach Cisco (koncepcja Virtual Private Networks (VPN), IPSec VPN, wdrażanie Site-to-Site IPSec VPN, wdrażanie SSL VPN),
 9. Zarządzanie bezpieczną siecią (projektowanie bezpiecznych sieci, Koncepcja Self-Defending Network (SDN), weryfikacja bezpieczeństwa sieci),
 10. Wdrażanie Cisco Adaptive Security Appliances (ASA).

Zobacz jak prowadzimy zajęcia!

Zobacz film nagrany na jednych z naszych zajęć kursu CCNA Routing&Switching, tym samym zobacz jak prowadzimy zajęcia

 

Film został nagrany na zajęciach wykładowych, na których omawiano tematykę: Wirtualne Sieci LAN (VLAN, trunking, Private VLAN, PVLAN EDGE, DTP, VTP).

Skip to content