Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Rola Konwentu

Konwent jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów kształcenia Uczelni,
  • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.
  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.

 

Konwent jest organem kolegialnym, składającym się z conajmniej 4 osób powoływanych za ich zgodą przez Założyciela spośród przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych i regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, a także podmiotów sponsorujących działalność Uczelni.

 

W skład Konwentu wchodzą także Rektor, Prorektor, Założyciel lub jego przedstawiciele.

 

Grażyna Szymborska – Informatyk, menedżer, radna miasta Katowice, były Dyrektor Filharmonii Śląskiej

Katarzyna Musialska – HR Business Partner w JCommerce SA

Barbara Pczycka – Dyrektor Kreatywny – .bringMore advertising

Radosław Kuczera – Prezes Zarządu Legal Open S.A.

Danuta Idzik – Absolwentka WSTI, Pagemaker – działalność gospodarcza

Przemysław Wróbel – Absolwent WSTI, Pagemaker – działalność gospodarcza

Przemysław Danysz – Absolwent WSTI, właściciel portalu Mariacka.eu

Paweł Podsiadło – Dyrektor ds. IT Euro-Centrum S.A.

Joanna Tomczyk-Lidochowska – Absolwentka, właściciel Wydawnictwa KA s.c.

Andrzej Dyszkiewicz – Informatyk – właściciel LABIOT Laboratorium Biotechnologii w zakresie Informatyki i biotechnologii

Marcin Siemieński – Wiceprezes Zarządu JCommerce S.A.

Jacek M. Piechucki – Przedstawiciel firmy Volkswagen AG, Wolfsburg, Niemcy

Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

Mirosław Bobrzyński – Wiceprezes Zarządu Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

Karol Winiarski – Prawnik, radny Urzędu Miasta Sosnowiec

Ewa Szota – Prawnik – Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Dul – Ekonomista – Przedstawicielka firmy DEMO Spółka Jawna

Adam Fałda – Informatyk – przedstawiciel Założyciela Uczelni

Krzysztof Graca – Informatyk – przedstawiciel Założyciela Uczelni

Marian Pawełczyk – Fizyk – Rektor Uczelni

Marek Maryniak – Informatyk – Dziekan Uczelni

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content