Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Rola Kanclerza

Administracja Uczelni jest powierzona Kanclerzowi Uczelni, który kieruje administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni.

 

1. Kanclerz zarządza Uczelnią i podejmuje decyzje dotyczące Uczelni:

  • ustala kierunki działalności uczelni,
  • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni,
  • sprawuje nadzór nad mieniem i gospodarką Uczelni,
  • nadzoruje inwestycje i remonty,
  • ocenia działalność innych organów uczelni,
  • przygotowuje projekty zmian statutu Uczelni,
  • nadzoruje i prowadzi inne czynności zlecone przez Założyciela.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Kanclerz reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content