Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
O Samorządzie Studenckim

Samorząd studencki tworzą studenci uczelni, jest on niezależną i samorządną organizacją reprezentującą ogół studentów WSTI.

Samorząd reprezentuje Rada Studentów wyłaniana corocznie w uczelnianych wyborach.

 

Uczelniany Samorząd Studencki bierze aktywny udział w życiu społeczności uczelni, w szczególności:

 • wyraża opinie w sprawach ważnych dla społeczności akademickiej,
 • organizuje zgromadzenia i spotkania studenckie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe,
 • współpracuje z innymi organizacjami studenckimi,
 • broni praw i interesów studentów,
 • prowadzi i popiera działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami studiujących procesu dydaktyczno-wychowawczego studentów WSTI,
 • współdziała z władzami i administracją WSTI w celu zapewniania studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • współpracuje z władzami samorządu miejskiego,
 • wspiera działalność edukacyjną miasta,
 • wspiera działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki,
 • dba o dobre imię i rozwój uczelni.

 

Samorząd studencki działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może naruszać interesów Uczelni i być niezgodny ze stosownymi ustawami.

Regulamin zatwierdza Rektor.

Potrzebujesz innych informacji?

Sprawdź jakie pytania zadają nam studenci lub skontaktuj się z naszym Działem Rekrutacji.

Skip to content