Portfolio powinno obejmować 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych o dowolnej tematyce i wymiarach, a także dowolnej formie, w tym także dopuszczalna jest forma elektroniczna (pliki w formacie PDF, jpg lub html).

Portfolio powinno obejmować 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych o dowolnej tematyce i wymiarach, a także dowolnej formie, w tym także dopuszczalna jest forma elektroniczna (pliki w formacie PDF, jpg lub html). Uczelnia udostępnia kandydatom komputer, na którym mogą zaprezentować prace dostarczone w formie elektronicznej.

Prace mogą reprezentować dowolną z poniższych kategorii:

 • rysunek (również szkice),

 • malarstwo,

 • rzeźba (fotografie),

 • fotografia,

 • prace multimedialne,

 • prace projektowe.

Portfolio nie musi zawierać prac z wszystkich wymienionych wyżej kategorii.
Portfolio oceniane jest pod względem takich cech, jak m.in.:

 • różnorodność i poziom ogólny prac,

 • różnorodność i poprawność zastosowanych technik artystycznych,

 • świadomość plastyczna i kompozycyjna,

 • styl i nawiązania do trendów projektowych,

 • indywidualność twórcza.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 4 punkty za portfolio.
Minimalna liczba punktów zdobyta za portfolio, niezbędna do zakwalifikowania do etapu III rekrutacji na kierunek Grafika wynosi 2 punkty. Należy pamiętać, że łączna liczba punktów zdobytych za rozmowę kwalifikacyjna i portfolio, pozwalająca zakwalifikować kandydata do III etapu rekrutacji, powinna wynieść minimum 4 punkty.