Studentem studiów wyższych może zostać osoba, która zdała egzamin maturalny i udokumentuje ten fakt Świadectwem Dojrzałości. Jednakże, w przypadku tegorocznych maturzystów dokumenty można składać jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych, a  Świadectwo Dojrzałości należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Studentem studiów wyższych może zostać osoba, która zdała egzamin maturalny i udokumentuje ten fakt Świadectwem Dojrzałości. Jednakże, w przypadku tegorocznych maturzystów dopuszczalne jest zapisanie się na studia bez Świadectwa Dojrzałości. Kandydat składa oświadczenie, że w terminie do 11 lipca (w przypadku pozytywnego wyniku maturalnego w czerwcu) dostarczy stosowne świadectwo. W przypadku gdy egzamin maturalny trzeba powtórzyć - składa się ponowne oświadczenie o dostarczeniu Świadectwa Dojrzałości do 15 września.