Oprogramowanie wykorzystywane podczas poszczególnych semestrów nauki zależy od programu kształcenia.Przykładowo obecnie podczas I semestru wykorzystuje się: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design. Na zajęciach studenci korzystają z programów zainstalowanych na komputerach uczelni.

Oprogramowanie wykorzystywane podczas poszczególnych semestrów nauki zależy od programu kształcenia.Przykładowo obecnie podczas I semestru wykorzystuje się: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design.

Na zajęciach studenci korzystają z programów zainstalowanych na komputerach uczelni.

W celach edukacyjnych, takich jak wykonywanie prac domowych, projektów na zajęcia czy zaliczenia, itp. studenci mogą skorzystać z miesięcznych darmowych wersji testowych oprogramowania (ogólnodostępnych na stronie Adobe.com) lub korzystać z pracowni uczelni, w godzinach wolnych od zajęć w nich.

Studenci kierunków artystycznych mogą także zakupić potrzebne oprogramowanie Adobe (wersja Student & Teacher) w kilku dostępnych pakietach za ok. 20 % wartości ich komercyjnej wartości u przedstawiciela firmy Adobe. Więcej o oprogramowaniu dla grafików w zakładce soft dla grafików.