Najczęściej studenci otrzymują plan zajęć we wrześniu.