facebook
Grafika – unikalny kierunek artystyczny
Pasja i kreatywność
Grafika
Projektowanie graficzne
Grafika
Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej
Grafika
UX Design – projektowanie użyteczności
Grafika
Multimedia
Grafika
Pracownia rysunku i malarstwa
Profesjonalny sprzęt
Magazyn Studentów Kreatywnych

Zajęcia w ramach studiów artystycznych na kierunku GRAFIKA prowadzone są w dwóch formach: 
stacjonarnej i niestacjonarnej.

Zajęcia prowadzone są w dni powszednie przez 4 lub 5 dni w tygodniu.

W każdym semestrze przewidzianych jest 10 zjazdów.

Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie w:

  • piątki (od godziny 16:00 do godziny 21:00)
  • soboty (w godzinach od 08 :00 do godziny 20:35)
  • niedziele (w godzinach od 8:00 do godziny 20:35)

Dodatkowo zajęcia mogą odbywać się w:

  • czwartki (od godziny 16:00 do godziny 21:00)

Godziny rozpoczynania i kończenia się zajęć w poszczególnych dniach mogą się zmieniać w zależności od liczby godzin w semestrze oraz sposobu ułożenia planu. Przedstawione godziny w sposób możliwie wierny oddają stan rzeczywisty, niemniej w sytuacjach losowych lub niezależnych od Uczelni mogą się różnić od niego.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook