W każdym semestrze przewidzianych jest 10 zjazdów.

Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie w:

  • piątki (od godziny 16:00 do godziny 21:00)
  • soboty (w godzinach od 08 :00 do godziny 20:35)
  • niedziele (w godzinach od 8:00 do godziny 20:35)

Dodatkowo zajęcia mogą odbywać się w:

  • czwartki (od godziny 16:00 do godziny 21:00)

Godziny rozpoczynania i kończenia się zajęć w poszczególnych dniach mogą się zmieniać w zależności od liczby godzin w semestrze oraz sposobu ułożenia planu. Przedstawione godziny w sposób możliwie wierny oddają stan rzeczywisty, niemniej w sytuacjach losowych lub niezależnych od Uczelni mogą się różnić od niego.