Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Od rzemiosła do dizajnu. Rozwój technologiczny, a sztuka. Terytorialność i przestrzeń osobista w komunikacji. Proksemika. Afordancje jako uświadomione możliwości działania w projektowaniu interakcji. Dzieło, jako struktura i system. Historia pisma i książki. Rola drukarń i drukarzy w rozwoju typografii i sztuki użytkowej. Odnowienie rzemiosła – Arts & Crafts, secesja. Forma a funkcja: Deutscher Werkbund, Konstruktywizm, De Stijl, Bauhaus. I połowa XX w: Konstruktywizm, Art Deco, Organic Design, Streamlining.  Hochschule für Geschtaltung w Ulm. Radical Design we Włoszech. Dizajn skandynawski. Od funkcjonalizmu do regionalizmu. Minimalizm, High Tech, Postmodernizm, Dekonstukcjonizm. Dizajn na początku XXI wieku: Design for All oraz Design for Sustainable Development.  Język komunikatu reklamowego.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna