Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.:  Budowa komputerów, rodzaje urządzeń, podstawy BHP przy pracy z komputerem. Higiena pracy przy komputerze, dobór odpowiedniego sprzętu, przegląd darmowego oprogramowania. Sieci komputerowe, podstawowa konfiguracja sprzętu sieciowego, rodzaje dostępu do Internetu, zagrożenia związane ze stalkingiem i kradzieżą tożsamości. Internet, popularne serwisy, sposoby zwiększania bezpieczeństwa przy pracy w Internecie. Pakiety biurowe, w tym przegląd darmowych oraz chmurowych alternatyw.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna