Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Stylistyki i techniki w animacji. Przyszłość animacji. Animacja w zastosowaniu komercyjnym: reklama, film promocyjny. Motion design - animacja w projektowaniu graficznym: czołówka, infografika, abstrakcja. Autorska animacja jako forma autoekspresji artystycznej - techniki eksperymentalne. Animacja w połączeniu z obrazem filmowym. Muzyka i dźwięk w animacji. Animacja w grach komputerowych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna