Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Druk cyfrowy. Technologie i urządzenia druku cyfrowego. Materiały poligraficzne. Komputerowa stacja graficzna. Kalibracja sprzętu. Parametry wydruku. Przygotowanie projektu. Możliwości druku cyfrowego. Wydruk grafiki wektorowej i rastrowej. Niestandardowe formy druku artystycznego. Łączenie technik drukarskich.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna