Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Fotografia użytkowa w reklamie i działaniach marketingowych. Warsztat narzędziowy. Organizacja pracy w studio fotograficznym i na planie zdjęciowym. Fotograficzne techniki specjalne. Cyfrowe techniki edycji i korekcji obrazu. Fotografia panoramiczna. Fotografia 3D. Wybitni twórcy fotografii użytkowej. Kreacja fotograficzna w reklamie. Projektowanie fotografii. Ujednolicanie i spójność stylistyczna fotografii.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna