Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Rodzaje serwisów i portali internetowych. Architektura informacji. E- marketing. Projektowanie interakcji. Wizualizacja danych. Typografia kinetyczna. Identyfikacja wizualna. Podstawy języka filmu. Technologie multimedialne stosowane w Internecie. Flashowe strony internetowe. Html, xhtml, css. Web 2.0. Siatki stron internetowych. Multimedia w HTML5 i CSS3. Projektowanie zrównoważone i społecznie zaangażowane. Projektowanie tematyczne.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna