Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Graficzne elementy identyfikacji. Publikacje marketingowe. Komunikacja marketingowa. Działanie polimedialne. Aspekty etyczne w marketingu społecznym. Kampanie promocyjne regionów. Kampanie ze środków unijnych. Kampanie społeczne. Zachowania społeczne. Kampanie marketingowe. Korporacyjna identyfikacja wizualna. Wizerunek marki.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna