Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Formy i rodzaje publikacji. Tendencje w projektowaniu książki. Budowa książki. Projektowanie serii wydawniczych. Przygotowanie do prezentacji i realizacji. Techniki poligraficzne. Przygotowanie do druku. Projektowanie czasopism. Historia plakatu. Współczesne formy druków wielkoformatowych. Projektowanie książki dla dzieci i młodzieży. Ilustracja. Niestandardowe rozwiązania projektowe. Rynek wydawniczy.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna