Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia iIdentyfikacji wizualnej. Współczesne pojęcie. Definicje marki. Logo i znak firmowy. Obecność marki w życiu codziennym. Projektowanie graficznego znaku firmowego. Projektowanie logotypu. Opracowanie księgi znaku. Branding.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna