Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Multimedia w publikacjach internetowych. Programy do tworzenia prac multimedialnych. Multimedialne środowisko edycyjne. Animacja poklatkowa i automatyczna. Interaktywne systemy nawigacji. Środowisko i narzędzia programu Flash. Animacja we Flashu. Język ActionScript. Publikacja prac Flash.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna