Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Kompozycja graficzna i komunikat wizualny. Znaczenie i wrażenie. Relacje elementów w kompozycji. Projektowanie graficzne. Dziedziny projektowania. Elementy stylu w projektowaniu. Wpływ technologii na formę. Historia znaku. Systemy informacji wizualnej. Psychologiczny i kulturowy odbiór koloru. Historia pisma. Tekst jako kompozycja graficzna. Szkielet kompozycyjny publikacji. Relacje między tekstem a obrazem. Pojęcia przeciwstawne.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna