Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia pisma. Rozwój alfabetu łacińskiego. Pismo odręczne i drukowane. Kroje pism i ich twórcy. Zasady korzystania z czcionek i fontów. Budowa znaku literniczego. Zasady składu typograficznego. Układ literniczy i typograficzny jako kompozycja graficzna. Historia i współczesne zastosowanie kaligrafii. Tekst i obraz w różnych formach publikacji. Komponowanie tekstu o określonych parametrach. Projektowanie monogramu. Ręczny skład z czcionek. Projektowanie akcydensów. Kompozycja kaligraficzna.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna