Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Definicje i teorie projektowania. Etapy pracy projektowej. Analiza zadania projektowego. Projektowe rozwiązywanie problemu. Research i techniki badania zagadnienia. Znaczenie grupy docelowej. Architektura informacji. Dobór środków graficznych. Elementy i kryteria oceny jakości. Metody oceny jakości. Sztuka projektowania.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna