Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia technik graficznych. Grafika w historii sztuki. Mistrzowie grafiki artystycznej. Druk wypukły i wykonywanie matrycy motywu obrazowego. Druk wklęsły, wielobarwny i cyfrowy. Technika druku artystycznego. Warsztat grafiki cyfrowej. Narzędzia, materiały i metody wykonywania odbitek.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna