Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia fotografii, technologii i sprzętu fotograficznego. Współczesny sprzęt fotograficzny. Wyposażenie studia fotograficznego. Fotografia analogowa i cyfrowa. Klasyczne motywy fotograficzne. Fotografia w warsztacie graficznym i projektowym. Fotografia w kulturze. Autonomiczne medium kreacji wizualnej. Wybitni twórcy fotografii. Organizacja pracy i warunki bezpieczeństwa. Obsługa aparatu i ciemni fotograficznej. Oświetlenie studia fotograficznego. Fotografowanie obiektów płaskich i przestrzennych.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna