Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Malarstwo w historii sztuki. Techniki malarskie. Przygotowanie i organizacja warsztatu. Mistrzowie malarstwa. Elementy struktury obrazu. Kompozycja przestrzeni. Materia obrazu a materia rzeczywistości. Malarstwo w kulturze współczesnej. Obraz jako autonomiczna forma wypowiedzi artystycznej i technika pomocnicza. Szkic jako wstęp do studium i notatnik malarza. Cykl obrazów studyjnych w aranżacji przestrzennej. Multiinterpretacje motywu. Kompozycja z wyobraźni.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna