Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Rysunek w historii sztuki. Techniki rysunkowe. Przygotowanie i organizacja warsztatu. Mistrzowie rysunku. Analiza i syntetyczne wrażenie. Kompozycja przestrzeni. Elementy struktury rysunku. Materia rysunku a materia rzeczywistości. Rysunek jako technika pomocnicza i autonomiczna forma wypowiedzi artystycznej. Szkic jako wstęp do studium i notatnik grafika. Cykl rysunków studyjnych w aranżacji przestrzennej. Multiinterpretacje motywu. Kompozycja z wyobraźni.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna