Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Sztuka jako interpretacja świata. Komunikacja obrazem. Martwa natura jako manifest światopoglądowy. Portret i strategie tworzenia wizerunku. Kolor w naturze i w sztuce. Ekspresja narzędzia i materiału. Trójwymiarowość w płaszczyźnie. Dynamika nieruchomych obrazów. Tło i jego znaczenie. Style i stylizacje. Dekoracja i ornament. Plastyczna interpretacja obiektu.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna