Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Pojęcie własności intelektualnej. Prawo własności intelektualnej a prawo autorskie i prawo pokrewne. Ochrona własności intelektualnych. Podmiot i przedmiot praw autorskich. Ochrona autorskich praw osobistych i praw majątkowych. Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Nieuczciwa konkurencja. Elementy prawne działalności reklamowej. Pojęcie uczciwości i moralności. Etyczne aspekty działalności artystycznej i projektowej.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna