Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Definicje i metody działania marketingu. Koncepcje marketingu-mix. Metody badań rynku i ich zastosowania. Metody analiz rynkowych i ich zastosowania. Pojęcie grupy docelowej. Użyteczność marketingowa. Rodzaje działań perswazyjnych. Definicja i metody działania reklamy. Marketingowa kompozycja tekstu. Autopromocja i świadome kształtowanie wizerunku. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Prezentacja osobista projektu kampanii marketingowej.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna