Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Definicja i pojęcie grafiki. Historia rozwoju druku wypukłego. Techniki rytownicze i trawione druku wklęsłego. Powstanie i zastosowanie druku płaskiego. Drzeworyt japoński. Początki i rozwój grafiki polskiej. Ilustratorstwo. Rozwój grafiki. Znaczenie pracowni. Sitodruk. Związki sztuki z kulturą masową. Grafika polska. Rola imprez przeglądowych. Druk cyfrowy. Grafiki w sztuce aktualnej.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna