Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Terminologia i metodologia historii sztuki. Chronologia sztuki powszechnej i polskiej. Pojęcia i problemy związane z badaniem dziejów sztuki. Historyczne i współczesne usytuowanie sztuki w kulturze. Teorie i nurty sztuki. Muzealnictwo. Znaczenie architektury i sztuki stosowanej. Rozwój architektury nowoczesnej i wzornictwa przemysłowego. Manifesty programowe a praktyka twórcza. Sztuka światowa i polska na przestrzeni wieków. Grafika warsztatowa i plakat. Nowe technologie i wideo art.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna