– Projektowanie graficzne

– Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej

– UX Design – projektowanie użyteczności

– Multimedia