Absolwent kierunku GRAFIKA posiada wiedzę i kompetencje twórcze w zakresie projektowania wszelkich form wizualnych dla nowych i tradycyjnych mediów, ich zastosowań użytkowych, biznesowych i artystycznych, a także edukacyjnych.

Dzięki połączeniu w ramach programu studiów zajęć z dyscyplin artystycznych z elementami wiedzy o prawie autorskim, marketingu, technologii IT czy języka obcego, absolwent kierunku posiada nieograniczone możliwości kreacji przy rozwiniętych umiejętnościach posługiwania się różnorodnymi narzędziami.

W zakresie sztuk pięknych w polu zainteresowania i posiadanej wiedzy absolwenta znajdują się zarówno tradycyjne, jak i zaawansowane technologicznie środki ekspresji. Przekazywana jest ogólna wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki i design`u.  Duża ilość ćwiczeń umożliwia praktyczną naukę  obrazowania, modelowania i kompozycji.

W zakresie umiejętności informatycznych absolwenta szczególny nacisk położony jest na praktyczne poznanie oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz wszelkich zastosowań DTP (desktop publishing).

Dokąd po studiach, czyli jakie perspektywy zawodowe dla absolwentów

Absolwent kierunku Grafika może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach graficznych,

 • agencjach fotograficznych,

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • zakładach poligraficznych,

 • wydawnictwach,

 • studiach filmowych i telewizyjnych,

 • firmach internetowych i informatycznych,

 • firmach tworzących gry komputerowe,

 • firmach programistycznych,

 • studiach deweloperskich,

 • instytucjach kultury.

grafika absolwent

Kompetencje absolwenta po wyborze specjalności

Projektowanie graficzne

Poza wymienionymi wyżej umiejętnościami absolwent kierunku Grafika o specjalności Projektowanie graficzne nabywa dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • zagadnień grafiki edytorskiej i druku cyfrowego, technik poligraficznych, DTP prepress’u i postpress’u

 • projektowania na potrzeby marketingowe - projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej

 • projektowania publikacji, składu i łamania publikacji, typografii w druku

 • zaawansowanej, fachowej obsługi urządzeń do druku cyfrowego, ich kalibracji do druku na różnych materiałach

 • realizacji zadań z zakresu fotografii użytkowej (reklamowej), korekcji i retuszu fotografii, fotografowania produktu, projektowania, organizacji i realizacji kreatywnych, ukierunkowanych marketingowo sesji fotograficznych

 • projektowania serwisów internetowych (projektowania graficznego i budowy serwisów internetowych, przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego, w tym: projektowania architektury i modelowania informacji, doboru typografii stron internetowych, podstaw języków znacznikowych HTML, XHTML, podstawy GUI)

 • przygotowania i projektowania multimediów na potrzeby reklamowe w Internecie

Absolwent będzie:

 • wykazywał się znajomością zagadnień komunikacji marketingowej, umiejętnością dostrzegania, analizowania i selekcjonowania istotnych cech obiektu komunikacji oraz budowania na tej podstawie spójnego komunikatu marketingowego w oparciu o własną kreację,

 • posiadał umiejętność budowania systemu identyfikacji korporacyjnej, znajomość zasad budowy kampanii promocyjnych (komercyjnych i społecznych)

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności Projektowanie graficzne absolwent będzie przygotowany także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • grafiki edytorskiej oraz usług DTP

 • druku cyfrowego

 • usług projektowych związanych z tworzeniem serwisów internetowych

 • usług marketingowych i reklamowych

 • fotografii reklamowej

projekt graf


Multimedia

Absolwent kierunku Grafika o specjalności Multimedia nabędzie dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • grafiki kinetycznej i prezentacyjnej

 • tworzenie wizualizacji i modelowania przestrzeni i obiektów 3D

 • animacji 3D i 2 D

 • projektowania zaawansowanych technologicznie multimedialnych stron internetowych

 • projektowania inżynieryjnego AutoCad 2D i 3D

 • przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego

Będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania graficznego i budowy multimedialnych serwisów internetowych

 • architektury i modelowania informacji, doboru typografii stron internetowych, podstaw języków znacznikowych HTML, XHTML, podstawy GUI

 • przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego

 • rejestracji, obróbki i montażu obrazu video, montażu nieliniowego video, filmowych efektów specjalnych, scenopisarstwa oraz przygotowania w zakresie projektowania funkcjonalnego

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności Multimedia absolwent będzie przygotowany także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • modelowania 2D i 3D i wykonywania prac w AutoCad 2D i 3D

 • usług internetowych, video oraz usług reklamowych i marketingowych

multimedia cad


Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej

Specjalność ta łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego oraz warsztatu grafiki komputerowej ze uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier. Bardzo ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej. Program specjalności został opracowany przy ścisłej współpracy ze praktykami związanymi z branżą gier wideo.

Poza wymienionymi wyżej umiejętnościami absolwent kierunku Grafika o specjalności Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej nabywa dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • animacja 2D i 3D

 • projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier

 • tworzenia grafiki komputerowej

 • tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier

 • projektowania interakcji postaci i obiektów

 • modelowania 3D oraz animacji wideo

 • tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier

 • komputerowych efektów specjalnych

 • programowanie zagadnień logiki gry i sztucznej inteligencji występujących w niej postaci

 • praktyczne korzystanie z profesjonalnych platform softwarowyh stosowanych w obszarze gier

 • organizowania procesu projektowego gry

 • realizacji gier w różnych środowiskach i na różnych platformach (platforma mobilna, środowisko webowe, gry sieciowe)

 • zrozumienia i zdobycie umiejętności modelowania złożonych scen dynamicznych zachowujących się zgodnie z prawami fizyki

Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności  absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

 • firmach tworzących gry komputerowe

 • firmach programistycznych

 • agencjach reklamowych i marketingowych

 • studiach deweloperskich

 • studiach graficznych i fotograficznych

 • przy produkcji filmowej i telewizyjnej

gry wirtualna rzeczywistosc


UX Design – projektowanie użyteczności

W produkcji oprogramowania, produktów oraz usług coraz większy nacisk kładzie się na ich przyjazny i użyteczny charakter – stąd rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające wiedzę i praktyczne umiejętności w projektowaniu, badaniu i analizowaniu User Experience.
UX Design – projektowanie użyteczności to specjalność w której proponujemy unikalne połączenie UX design z analityką internetową. Pokazujemy proces, od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań. Odpowiednio dobrane przedmioty w programie specjalności pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie projektowania aplikacji i produktów cyfrowych z naciskiem na User Experience – dziedzinę łączącą świat IT ze światem psychologii, designu, marketingu i analizy biznesowej.

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania interfejsu

 • interakcji z użytkownikiem

 • architektury informacji

 • postrzegania serwisu i marki

 • tworzenia rozwiązań internetowych od momentu analizy wymagań klienta, przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań

 • pozycjonowania stron

 • copywriting`u

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • UX Designer / UX Specialist

 • Projektant UX/UI

 • UX Researcher

 • Web Analyst, Digital Marketing Analyst

 • Web developer

 • analityk biznesowy i systemowy

 • właściciel produktu (ang. Product Owner) i procesu

 • specjalista ds. zapewnienia jakości

 • inżynier wymagań

UX designe