• BIP WSTI

Rezerwacji terminu rozmowy kwalifikacyjnej można dokonać wyłącznie online i jest ona niezbędna by przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Można jej dokonać po uprzedniej rejestracji na studia na kierunku Grafika dokonanej przez formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza kandydat otrzmuje login i hasło do indywidualnego konta, poprzez które może zarezerwować termin rozmowy.

W razie pytań skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

DataGodzinaSala
 12.01.2020  12.15-13.15  ZACH 3p
 18.01.2020  12.55-13.55 3.68 - pokój wykładowców
 24.01.2020  17.00-18.00  pokój 4.79
 02.02.2020  09.30-10.30 3.68 - pokój wykładowców
 09.02.2020 09.30-10.30 3.68 - pokój wykładowców

 

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata oraz ocenę portfolio. Weryfikowane są także zainteresowania oraz motywacja kandydata. Przykładowymi zagadnieniami poruszanymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą być m.in.:

Portfolio powinno obejmować 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych o dowolnej tematyce i wymiarach, a także dowolnej formie, w tym także dopuszczalna jest forma elektroniczna (pliki w formacie PDF, jpg lub html). Uczelnia udostępnia kandydatom komputer, na którym mogą zaprezentować prace dostarczone w formie elektronicznej.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook